Har du et kontrollbehov?

Har vi et indre kontrollbehov som gjør at perfeksjonisme lettere tar tak? Hvis jeg bare presterer helt rett, setter høye krav til meg selv, - så får jeg mer kontroll og mindre utrygghet. Er perfekt det eneste som er godt nok? Les psykolog Janette Røseths tekst om kontroll, og om å tørre å slippe kontroll.

VI VET

Det er 8. mars. I 2023 skjønner vi at Kvinnedagen ikke er kvinners anliggende alene. De fleste av oss har også forstått at likestilling er i alles interesse. Vi vet at vi har en lang vei å gå, og at det haster med å ta stilling, siden det nå går i feil retning på flere områder. Og la oss, som et minimum, spare kvinner for utsagnet om at kvinnedagen er blitt overflødig. For dette vet vi: Det er løgn!

Om å øve

Kan vi bli gode på å stupe, uten å øve? Vi tror vi kan bli mindre slitne uten å øve oss på å hvile. Tror vi kan bli gode på å takle savn uten å øve oss på å få kontakt med vår sårbarhet. Og tror vi kan finne sjelefred uten å øve på å falle til ro. Kan vi øve oss i dette?