Når stress tar for stor plass

Av Heidi Rudolfsen

Stress handler ikke bare om stadig aktivitet, jag etter klokka eller om å rekke mange oppgaver. Stress registreres også på det mentale plan.

De fleste av oss har erfaringer med stress på en eller annen måte i løpet av livet. Vi omgir oss med stress. Vi har stress rundt oss og vi kan ha stress i oss. Noen ganger kan stress være positivt fordi det gir oss engasjement og evne til å yte. Når stress og hverdagens krav blir en belastning, kan vi oppleve at stress føles negativt.

Stress handler ikke bare om stadig aktivitet, jag etter klokka eller om å rekke mange oppgaver. Stress registreres også på det mentale plan. Vi kan føler at vi ikke strekker til, at vi ikke er gode nok, eller vi kan kjenne på en indre uro. Andre ganger kan stress oppstå når vi over tid må stå i tunge utfordringer, når vi opplever sykdom eller kriser.

Tanker kan gi oss stress. Tankestress. De fleste kjenner følelsen som oppstår når tanker plager oss med det som har vært og det som er på vei. Vi har en unik evne til å bekymre oss. Tankene våre kan være en stor kilde til stress og kan bidra til å gjøre oss urolige. Stress fester seg i kroppen vår.

Stress kan her beskrives som følelsen av å ha manglende kontroll over en situasjon, hendelse eller forandringer i livet vårt. Vi opplever manglende evne til å håndtere en situasjon eller en forandring. Stress kan videre defineres som en fysisk reaksjon på utfordringer eller belastninger i livet vårt.

Vedvarende kronisk stress kan gi oss betydelige helsemessige belastninger. Stress tapper oss for energi og gjør oss sårbare overfor angst, depresjoner og smerter.

Det finnes ulike måter å ta grep i eget liv når vi kjenner at stress får for stor plass, og er i ferd med å feste seg i kroppen vår. En av disse metodene er mindfulness, også omtalt som oppmerksomt nærvær.

Mindfulness er en praktisk og effektiv metode for å redusere stress, mestre utfordringer og øke livskvaliteten. Gjennom å praktisere mindfulnessøvelser gir en seg selv små pauser med hvile og avspenning. Pauser fra hverdagens ytre stress, som vi sårt trenger med jevne mellomrom. Pause for kropp og sjel som gir energi og overskudd i en aktiv hverdag. Denne type øvelser kan varmt anbefales.  Les mer om Mindfulness

Mental helse Norge har publisert artikkelen på sine nettsider;

Mental Helse Norge