Velkommen


Velkommen til Ny utsikt!

Et nettsted om å være. I livet. På ulike vis.

Gode ord fra Thich Nhat Hanh:

«When we want to understand something, we cannot just stand outside and observe it. We have to enter deply into it to really understand»

Ny utsikt gir ny innsikt!