Hva er mindfulness?

Å være oppmerksom er å være seg bevisst – å være bevisst til stede ved det man gjør og erfarer. Mindfulness er avspennings- og nærværsøvelser. Grunnelementene i øvelsene er hentet fra tusen år gamle prinsipper fra østlig innsiktsmeditasjon, og tilpasset vestlig livsstil.

Mindfulness består av ulike øvelser. Meditasjon med nøytral oppmerksomhet på pusten. Kroppsskanning med nøytral oppmerksomhet på kroppsdeler og kroppen som helhet. Sentralt i øvelsene er at man øver seg på å ha en nøytral aksepterende holdning til det man opplever, kjenner og tenker. Å praktisere mindfulness vil si at vi øver oss på ”å være her og nå med et åpent sinn”.

Mine kurs i mindfulness har vært og er inspirert av MBSR – mindfulness based stress reduction, en effektiv metode for å forebygge og behandle stress-relaterte tilstander. Denne metoden er utviklet av Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts Hospital i USA.

Sommarøya aug. 2009 042
Foto: Heidi Rudolfsen

Effekten av metoden er vitenskapelig dokumentert hos ulike pasient og yrkesgrupper. Blant annet har metoden vist seg å ha positiv effekt for mennesker som lever i en stressfull hverdag, og for mennesker som lever med kronisk sykdom og smerter.

Jevnlig trening i oppmerksomhet og nærvær i hverdagen bidrar til reduksjon av stresshormoner over tid. Treningen kan bidra til opplevelse av økt kontroll i forhold til stressbelastninger, smerter og tanker, samt mer ro i kropp og sinn. Det viser seg at praktisering av mindfulness bidrar til en selvregulering av kropp og sinn som lar seg måle objektivt via MR-scanning.

En kommentar om “Hva er mindfulness?

  1. Tilbaketråkk: Hvorfor er pusten din viktig? – Ny utsikt

Kommentarer er stengt.