Fem historier om møtet med oppmerksomt nærvær

Av Heidi Rudolfsen

En gruppe helt forskjellige mennesker er denne kalde vinterkvelden samlet i et akkurat passe stort rom. I en lun atmosfære summer glade stemmer lavt. Disse timene er det sirlig ryddet plass til i kalenderen hos hver enkelt som er tilstede.

Noen av oss har en krevende og stressfylt arbeidssituasjon. Flere av oss har en krevende helsesituasjon. Studier er hverdagen for enkelte. For andre er det å leve med sykdom en fulltidsjobb i seg selv.

På et tidspunkt er de fleste av oss blitt klar over at kroppen over tid har sendt signaler på unødig stor belastning. På ulike vis. Så har vi vært så heldige å erfare, at vi ved å ta enkle grep knyttet til eget stress kan oppleve positive ringvirkninger både fysisk og mentalt.

Vi mediterer. Vi trener ved rolige fysiske bevegelser som passer for alle. Vi gjør ulike øvelser hvor fysisk og mental avspenning står sentralt. Vi praktiserer oppmerksomt nærvær. Så deler vi erfaringer. Erfaringer fra denne kvelden, og erfaringer fra hverdagen vi lever i.

Berit sier hun er overrasket over at hun opplever å kunne slappe så godt av, på så kort tid. Hun er forundret. At hun gjennom meditasjon kan kjenne musklene bli avspente. Hun sier hun kjenner at dette er godt for kroppen hennes.

Thea forteller at hun forsøker å benytte øvelsene vi gjør i hverdagen, men at det ikke alltid er lett. Hun sier hun derfor har fokus på å øve seg i å være tilstede i de små ting og i konkrete gjøremål. Å vaske, og være tilstede i det. Kjenne hendene arbeide, og kjenne varmen i vannet. Rolig, uten å haste for å bli fortest mulig ferdig. Slik vi så ofte gjør fordi vi vil være effektive. Hun sier det kjennes bra når hun opplever å være tilstede i hverdagslige oppgaver.

For Mette oppleves det verdifullt at hun gjennom å rette fokus på mer tilstedeværelse i eget liv, er blitt introdusert for en ny og annerledes måte å tenke på. Hun sier det utgjør en forskjell for henne å se og møte seg selv og egen livssituasjon med aksept. Uten å dømme. Med vennlighet i stedet for stadige krav. Mette opplever det befriende å kunne tone ned kravene til seg selv, og hvile i at hun er god nok som hun er.

Å bli kjent med egen pust er viktig for Merete. Hun forteller om øvelsene hvor hun er blitt kjent med egen pust, og at dette har gjort henne i stand til å være i bedre kontakt med egen kropp. Hun forteller at hun ved å gi oppmerksomhet til pusten, slik vi blant annet gjør under meditasjon, opplever fysisk og mental ro. Å være i kontakt med pusten er alltid med i tankene og i hverdagen nå.

Siri har stått i store utfordringer det siste halvåret. Hun forklarer at hun opplever å stå sterkere i utfordringene ved hjelp av meditasjon, fysisk avspenning og det å finne ro i pusten. Hun sier videre at hun alltid sover svært godt natten etter samlingen, og at dette er en god ting for henne.

Der finnes like mange erfaringer som deltakere i denne gruppen. Alle like viktige. De pakkes varsomt ned i skattekisten hvor opplevelser, erfaringer og ny innsikt lagres.

Vi forlater rommet denne kvelden, og går hver til vårt. Med et litt roligere sinn, en smidigere kropp og avspente muskler. Vi tar erfaringene med inn i kvelden, inn i natten og inn i neste dags utfordringer.

Dikt; Helge Torvund

Mental helse Norge har publisert denne artikkelen;

Mental helse; Denne kvelden

Flere erfaringer med oppmerksomt nærvær;

Kvinner under soning lærer å mestre – med mindfulness/oppmerksomt nærvær