Pust med magen! Hvordan?

Vi er i en krevende tid. Det er koronatid. Det er krisetid. Mange er på ulike vis rammet hardt. Stress, bekymring og uro preger oss alle.

Noe av det viktigste vi kan gjøre for oss selv når vi står i en krevende livssituasjon, stress, eller i langvarig sykdom, – er å puste.

Vi får råd om å puste med magen. Men når hele kroppen skårer unormalt høyt på stressbarometeret, – hvordan skal vi gå fram for å få en roligere pust? Hvordan puster vi med magen?

For å håndtere en krise, eller en vanskelig situasjon best mulig, er pusten vårt viktigste redskap. Pusten kan hjelpe oss å holde hode og kropp rolig. Vi tenker klarere, og det blir mulig å håndtere det vi står i.

Ved stress, uro og angst kan pusten hjelpe oss med å finne ro og styrke. Vi kan bruke denne kunnskapen til å møte det ukjente farvannet som koronakrisen er i ferd med å dra oss ut i.

Holder du pusten når du blir anspent, engstelig eller redd? Kanskje har du oppdaget at du i stressende situasjoner også gjør nettopp det? Holder pusten.

I det øyeblikket du oppdager at du holder pusten: Fokuser på utpust. Pust rolig ut. Lang rolig utpust, for å møte at du holder fast pusten.

Pusteøvelser stimulerer vårt parasympatiske nervesystem, som igjen bidrar til at kroppen roer seg. Det hjelper i en krisesituasjon. Det hjelper over tid.

Ved gode pusteøvelser kan vi gradvis komme i kontakt med den dypere pusten, pusten i magen. Da er det lettere for oss å følge rådet om å puste med magen.

Pusteøvelser

Mindfulness-øvelse med guidet meditasjon

Her finner du en lydfil med sittende meditasjon. Meditasjonen er godt egnet for å redusere stress, og arbeide med smidigere og dypere pust.

Meditasjon 23 minutter. Fokus på kropp, pust, tanker og følelser. Instruktør: Ny utsikt, Heidi Rudolfsen. Øremikrofoner anbefales.


Pusteøvelse ved stress


Pust inn og ut et par/tre ganger, slik du normalt gjør
Gå over til følgende pusterytme:


Pust rolig inn mens du teller til 5

Pust rolig ut mens du teller til 5

Pust rolig inn mens du teller til 5

Pust rolig ut mens du teller til 5


Gjenta denne måten å puste på til du kjenner at kroppen blir litt roligere.

Gjenta pusteøvelsen 2-3 ganger i løpet av dagen. Det vil påvirke pusten positivt.

Bruk pusteøvelsen når du kjenner at stress, uro eller angst er på vei.Om det er vanskelig å følge pusten til tallet 5, begynn med å telle til tallet 4.

Kjennes det unaturlig å benytte tall, kan du tenke på innpust og utpust som en langsom bølge som beveger seg rolig inn og ut og av kroppen.


Jeg anbefaler også denne pusteøvelsen

– God pustLær mer om pust

Pusten som redskap i krevende tid

Pusteøvelse ved uro og stress