Om din ungdom begår et lovbrudd, – hvordan ønsker du å bli møtt?

Av gjesteskribent
Renate Holden

Hva mener Per Willy Amundsen (Frp) med at politiet må slutte med «å sosionomisere»? Er fravær av relasjoner, mer provokasjon og vold løsningen i politiets arbeid for å oppnå mindre kriminalitet?

Jeg merker meg at det med jevne mellomrom blir satt søkelys på politiets håndtering av lovbrytere, og at det fra flere mer eller mindre profilerte politikere tas til orde for at politiet må slutte med «å sosionomisere» dersom man skal oppnå målet om mindre kriminalitet.

Per Willy Amundsen (Frp) var den siste som benyttet uttrykket her om kvelden i TV2 nyhetene.

Som sosionom selv, ble jeg umiddelbart irritert over manglende innsikt i det faglige arbeidet jeg gjør i møte med mennesker, blant annet overfor de som har begått et lovbrudd.

Å «sosionomisere» fremstår for øvrig som et skrekkelig begrep (og er i tillegg vanskelig å stave). Det ser likevel ut for at begrepet har fått feste i media.

Etter å ha ristet av meg irritasjonen overfor spissformuleringer fra Per W. Amundsen, er jeg likevel kommet til at jeg er uendelig glad for at politiet blir beskyldt for «å sosionomisere».

For meg betyr det at politiet driver med sosialt arbeid. At politiet benytter tilnærmingen ser jeg som et bevis på at vi har et humant, respektfullt, lovlydig og sivilisert politi. Dette gjenspeiles også blant befolkningen generelt, ved at vi på det jevne har tillit til politiet.

Renate Holden

Amundsen er imidlertid uenig med folket. Han sier at politiet er for forsiktige og tilbakeholdne, de driver med «ihjelsnakking», de provoserer for lite, de forstår for mye, de stiller ingen krav, og de er altfor slappe i klypa overfor de som begår lovbrudd.

Dersom jeg tolker hans uttalelser riktig ønskes heller et politikorps som i alle ledd skal slutte med det som fungerer. De oppfordres i stedet til å endre sin politifaglige tilnærming gjennom bruk av mindre kommunikasjon, mindre relasjonsbygging, mindre forståelse, mer provokasjon, og mer uforsiktig tilnærming.

Politiet bør i tillegg bli langt «fastere i klypa». Det må vel bety at Amundsen mener at politiet bør benytte vold overfor enhver lovbryter for å få ned kriminalitetsstatistikken?

Det blir helt absurd. Hva er det som gjør at mer eller mindre fremtredende politikere på fullt alvor mener at en ungdom, som for eksempel har røyket hasj, stjålet, slåss eller begått et innbrudd, skal ties i hjel, provoseres, ristes og isoleres?

Hvordan ønsker for eksempel Amundsen at den politifaglige tilnærmingen bør utøves dersom noen fra hans egen familie hadde begått et lovbrudd?

Hvorfor mener han i fullt alvor at fravær fra relasjoner, mer provokasjon og vold er løsningen?

Jeg håper og tror at hans uttalelser ikke representerer det jevne syn blant Frps tilhengere.

Jeg sier ja takk til fortsatt «sosionomisering».

Om forfatter

Renate Holden er sosionom, og bosatt i Tromsø. Hun har i en årrekke arbeidet både innen fengsel og friomsorg i Kriminalomsorgen, og har gjennom det bred erfaring fra arbeid med både voksne og unge lovbrytere.

Om å dele ord

Ny utsikt vil med ujevne mellomrom invitere en gjesteskribent til å dele en tekst, og bidrar på denne måten med å dele også andres tanker og ord. 

Ord om å være. I livet. På ulike vis.

Foto R. Holden: Privat