Livssorg – når livet ikke ble slik du hadde tenkt

Av Heidi Rudolfsen

Vi forbinder gjerne ordet sorg med dødsfall. Få snakker om sorgen vi har ellers i livet, tapene og savnet over ting som ikke ble slik vi hadde tenkt. Janette Røseth gjør det, – noe som har resultert i boken Livssorg.

Livssorg ligger i postkassen min, rykende fersk fra forlaget. Jeg har fulgt psykolog Janette Røseth via Facebook og Instagram, og lyttet til flere av hennes nettbaserte foredrag. Da hun annonserte at boken Livssorg lå ute for salg, gikk jeg umiddelbart til innkjøp av boken.

Gjennom første del av boka kjente jeg at den snakket til meg, og jeg ser fram til innholdet videre. Gjennom luftige sider tas jeg med på en reise, og videre inn i en personlig prosess.

Frisk forlag introduserer boken slik:

– Hvordan kommer du deg helskinnet gjennom livets U-svinger? Det kan denne boken hjelpe deg å finne svaret på. For livet blir ikke alltid slik vi hadde tenkt. Sykdom, et liv som pårørende, samlivsbrudd, ufrivillig barnløshet, det å miste arbeidsevne, drømmer som ikke gikk i oppfyllelse. Man kan oppleve sorg over å miste seg selv og livet slik man kjenner det. Fremtiden ble plutselig noe annet enn man hadde sett for seg.

Vi kaller det livssorg.

Foto: Heidi Rudolfsen

Boken gir deg verktøyene du trenger for å kunne leve godt på tross av det som har skjedd:

  • Hvordan reiser du deg når livet tar uventede vendinger?
  • Hvordan kan du leve med livssorgen og endringene tapet har gitt?
  • Hvordan kan mestring bli en del av den nye hverdagen din?

Tap av mennesker som står oss nær er konkret og faktisk, – samtidig ubegripelig og forferdelig vondt. Vi mister mennesker gjennom døden, og vi sørger. Det er en naturlig prosess, og det gis normalt rom for det. Sorgarbeidet tar tid.

Det finnes også andre former for sorg. Det er denne sorgen Janette Røseth, ut fra sine personlige erfaringer, deler med oss i boken Livssorg.

Livssorg er den sorgen som kan oppstå gjennom livet. En sorg som ikke er knyttet til døden, men som er knyttet til tap eller store endringer i livet der man ikke lenger kan leve livet som før.

Jeg har selv erfaringer med livssorg, men har tidvis vært varsom med å bruke ordet sorg i samtale med mennesker jeg ikke kjenner så godt. Når Janette Røseth og medforfatter Emmeline Krogh Werner gir ordet livssorg luft og form, samt en plass i det offentlig rom via denne boken, – opplever jeg en åpning for å snakke om erfaringene på en annen måte enn tidligere

Les gjerne Usynlig syk og Å snakke om smerter.

Den som har erfart at livet snus på hodet, med store ringvirkninger, vil nok kjenne seg igjen. I Livssorg belyses erfaringer som svært mange lever med, og som ofte viser seg vanskelig å beskrive for andre. Noe udefinert defineres. Vi får tilgang til et begrep som er mulig å forstå for de fleste. Livssorg.

I boken gis sorg ved ulike livshendelser aksept, – og livssorgen som følger med. Måten å tenke rundt livssorg kan ha betydning for mange som befinner seg i situasjoner hvor livet ikke ble som vi hadde tenkt, og dermed må justeres i henhold til nye rammer og et nytt innhold.

I tiden fremover vil jeg forsøke å tenke høyt, og skrive om ulike aspekter ved livssorg. Ta vare.


Nyttige linker
Psykolog Janette Røseth
Frisk forlag