Love and loss – And what matters in the end

Av gjesteskribent
Cathrine Helgø Sasson

Den verdenskjente psykiateren og forfatteren Dr. Irvin D. Yalom delte viktige personlige innsikter i samtale med filosof Dr. Martin Ebeling på et webinar jeg deltok på denne uken ved The School of Life.

Jeg var så heldig å få treffe Yalom ved flere anledninger i 2004 da vi bodde i California. Det ble 10 berikende samtaler/ terapisamtaler om essensen i livet.

Cathrine Helgø Sasson

Når Yalom deltok på webinaret denne uken hadde han blitt 89 år gammel, fremdeles like skarp, klok og klar, men han hadde mistet hans livs store kjærlighet for litt over et år siden, nemlig Marlin Yalom.

Tittelen på webinaret var: Love. Loss. And what matters in the end. Da det ble klart at konens sykdom ville føre til døden bestemte de seg for å skrive en bok sammen. Rett før de avsluttet « A Matter of Death and Life: Love, Loss and What matters in the End” gikk konen Marilyn bort.

Som en som har sett så mye sorg hos pasientene sine og hjulpet så mange mennesker med å takle det, ble Yalom overrasket over i hvilken grad tapet overveldet han. Paret traff hverandre da de var 14 år gamle og var gift i 65 år. De fikk 4 barn sammen. Yalom snakket om den dype takknemligheten han følte overfor konen og det livet de fikk dele sammen.

Han beskrev seg selv som en sjenert mann med dårlige sosiale ferdigheter som slet med sosial angst som ung, men som evnet å takle angsten på en god måte med årene ved hjelp av terapi og en god kone. Konen hadde gode sosiale ferdigheter, var ikke plaget av angst, var varm, hadde lett for å få venner og var sterk og klok. Han sa at han ikke ville ha oppnådd den suksessen han har hatt hvis det ikke var for konen.

Sammen delte de lidenskapen for bøker og de publiserte begge flere bøker. Noen av Yaloms meste kjente noveller er blant annet «Hver dag litt nærmere», «Da Nietzsche gråt», «Schopenhauer kuren», «Momma og meningen med livet» og «Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger». Videre skrev han 7 fagbøker om psykoterapi og deltok i 3 filmer. Konen var historiker, forfatter og feminist og publiserte bøker i disse sjangrene.

Da Yalom ble spurt hva som var viktig for å bevare et langt og godt ekteskap svarte han vennlighet, empati, det å hjelpe hverandre og være der for hverandre. Det å ville den andre vel, prøve å sette seg inn den andres verden og være oppriktig interessert i hvordan den andre har det. Så er det viktig å snakke mye sammen, være åpen og dele med den andre hvordan du har det, både små og store opplevelser.

Essensen i livet handler om relasjoner, sa Yalom. I terapirommet har han fokus på relasjonen her-og-nå, pasientens relasjoner til de rundt, men også relasjonen mellom pasient og terapeut. På samme måte som han er opptatt av relasjon i terapirommet er det dette som gir mening i livet hans også privat.

Han er opptatt av å skape gode relasjoner til sine nærmeste, vise at han bryr seg, være opptatt av hvordan den andre har det og hva den andre føler. Relasjoner og det å bry seg om andre er Yaloms drivkraft i livet. Videre sa han at det er viktig å gjøre et indre opprydningsarbeid før man greier å ha fullt fokus på den andre, og igjen hadde han troen på terapi i denne sammenhengen.

Så hva er det som bli stående igjen som det viktigste ved livets slutt spør filosof Dr. Martin Ebeling, – og Yalom svarer kjærligheten, kjærligheten er det viktigste i mitt liv.

Irvin D. Yalom Fotokilde: Yalom.com
Yaloms nettsted: www.yalom.com


Om forfatteren

Cathrine Helgø Sasson er psykologspesialist og MBSR instruktør. Psykologspesialist i klinisk voksen psykologi siden 2005. Hun jobber i dag på Ahus, Nedre Romerike DPS, og har jobbet som psykolog i 24 år ved en rekke ulike offentlige sykehus i inn- og utland. Hun har en spesiell interesse for stressproblematikk, angstlidelser og egenomsorg. Utdannet instruktør i Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) ved Center for Mindfulness ved University of Massachusetts, Medical School. Holder regelmessig MBSR kurs. Foreleser for sykehus, bedrifter og ulike organisasjoner om mindfulness.

Forfatterens nettside:
http://www.cathrinesasson.com

Foto av Cathrine Helgø Sasson: Evgeny Minevich


Om å dele ord

Ny utsikt vil med ujevne mellomrom invitere en gjesteskribent til å dele en tekst, og bidrar på denne måten med å dele også andres tanker og ord. 

Ord om å være. I livet. På ulike vis.