Gammene på Olgolanesset

Av Heidi Rudolfsen

Gammene på Olgolanesset i Sørstraumen er et natur og kulturtilbud som tross lett tilgjengelighet har en lun og skjermet beliggenhet, som en naturlig del av en Kyststi i Kvænangen. Neste gang du ferdes i området, vil jeg anbefale deg å stoppe opp nettopp her.

Kyststien som viser vei mot de samiske gammene på Olgolanesset i Sørstraumen, starter ved avkjøring nord for Straumen. Kyststien er skiltet ved hovedveien. Det er mulig å parkere ved avkjøringen langs veien, men det er også mulig å kjøre litt videre inn mot snuplass med parkeringsmuligheter. Herfra går det grusvei i retning en informasjonstavle like ved gammene.

Kyststien i Sørstraumen – Utsikt over Badderen, Kvænangen

Gjennom de to gammene Navuona Siida SA formidles viktig natur og kulturhistorie fra Kvænangen og Nord-Troms fylke. Kvænangen kommune er ved hjelp av statlige bidrag, ansvarlig for restaureringen og oppfølgingen av bygningene og nærliggende naturområde.

Gammene på Olgola

De restaurerte gammene på Olgola er i tillegg til historie og kunnskapsformidling, ment å være et naturlig hyggelig samlingssted for alle som vandrer langs denne kyststien.

Skiferskiltet vi møter på forteller: «For fem hundre år siden bodde Kvænangsfolket i slike gammer. Her rodde de fiske og her veidet de fugl. Hvordan var livet i middelalderen, så fjernt fra vår tid? Skissen på informasjonstavlen viser et gulvplan av en gammeltuft på Spildra (Kvænangens største øy), og er datert 1450 år e. Kristus.

Informasjonstavle

Gammene står ulåste og er dermed tilgjengelige for både lokale gjester og turister som vil stikke innom. På tunet finnes bålplass som er mulig å benytte for besøkende. I gammene kan du søke ly for ruskevær, spise, hvile eller sågar overnatte om du vil.

Et glimt inn i en annen tid.

På tunet finnes utetoaletter, båtstø og en kopi av tradisjonelle fiskehjeller. Nettopp slik et sjøsamisk kystsamfunn så ut i gammel tid. Gammene er også utstyrt med bålgruve, brisker og reinskinn, så her er det mulig å koke sin egen bålkaffe. Utenfor gammene er det gjenskapt en tradisjonell kokegrop for tilberedning av mat på gammelt vis.

Det flotte friluftsområdet som omgir de samiske gammene benyttes av museum, skoler og lokale foreninger. Det har, ifølge gammenes facebookside, vært gjennomført flere kurs i røyking av kjøtt og fisk, og matlaging i kokegrop.

Reinskinn

Gammene på Olgola er et flott møtested, som tross lett tilgjengelighet har en lun og skjermet beliggenhet rett ved E6. Neste gang du ferdes i dette området anbefaler jeg deg et stopp her. Tunet ligger nydelig til i et vakkert landskap. Tett på storhavet, Straumen og fjellene. Tett på urgammel samisk kultur.

Kilder og informasjon om Kyststien i Sørstraumen

Ut.no
Facebook: Gammene Navuona Siida SA – Olgola
Nord-Troms Museum

Alle foto: Heidi Rudolfsen

Les mer

Baddereidet i Kvænangen
Skogsstuene i Kvænangsbotn

2 kommentarer om “Gammene på Olgolanesset

  1. Tilbaketråkk: Vandring til Skogsstuene i Kvænangsbotn – Ny utsikt

  2. Tilbaketråkk: Bli med til Baddereidet i Kvænangen – Ny utsikt

Kommentarer er stengt.