Fatigue – mer enn vanlig slitenhet

Av Heidi Rudolfsen

Fatigue er en tretthet som ikke nødvendig­vis kommer som følge av anstrengelse, og det hjelper derfor ikke alltid å hvile. Det er en helt annen type tretthet enn den vi normalt kjenner.

Fatigue er mer enn tretthet eller vanlig slitenhet, og tilstanden knyttes ofte opp mot et bredere sykdomsbilde. I løpet av de siste årene har fatigue fått større oppmerksomhet, siden tilstanden er blitt registrert som senvirkning av Covid-19.

Mange har erfart sterk utmattelse etter corona-sykdom. Dette har medført oppmerksomhet rundt hva det vil si å være rammet av utmattelse, av fatigue.

Fatigue og annen sykdom henger sammen

Fatigue er et symptom som kan vise seg ved sykdommer som kreft, revmatisk sykdom, nevrologisk sykdom, hypotyreose, diabetes, hjerte -og karsykdom, lungesykdom, mage/tarmsykdom og kronisk utmattelsessyndrom/ME.

Nå er det dokumentert at lidelsen også knyttes opp mot covid-19 og corona-diagnosen.

Kronisk utmattelsessyndrom og kronisk tretthetssyndrom er den mest brukte norske beskrivelsen av lidelsen. Den oppstår gjerne ved, eller i etterkant av ulike typer sykdom. Tilstanden fatigue kan ramme i ulike styrker og nyanser. Den kan for enkelte ramme hardt, og gjøre det utfordrende å være i jobb, vanskelig i forhold til familie, venner og deltakelse i sosialt liv.

Slitenhet og fatigue er for mange kronisk syke en betydelig tilleggsbelastning. Fatigue har frem til nå vært forstått og forklart som en konsekvens av sykdom, og at utmattelsen som medfølger kan knyttes til belastningen det er å leve med alvorlig sykdom, smerter og langvarig stressbelastning.

Fatigue kan oppleves og forklares både fysisk og mentalt. Tilstanden viser seg å ramme både kvinner og menn, voksne og barn.

Slitenheten kan komme som lyn fra klar himmel. Andre ganger er det mulig å kjenne at den er på vei, noe som gir rom for å forberede seg litt. Det hender jeg må velge bort avtaler fordi utmattelsen slår inn. Jeg er heldigvis blitt bedre på å lese situasjon, aktivitet og tilstand, og tilpasser meg bedre nå.

For lite kunnskap

Vi har for lite kunnskap om hva det vil si å være rammet av fatigue. Forskning tegner et bilde av at mange opplever fatigue som mangel på energi, og at energitapet er overveldende, uforutsigbart og annerledes enn vanlig tretthet.

Fysisk utmattelse oppleves som overveldende kroppslig tretthet. Som om musklene er utslitte, trette og mangler styrke. Mental utmattelse gjør det vanskelig å konsentrere seg, huske og til dels også snakke. Slitenheten rammer her hodet, tanker, følelser, energi, engasjement og krefter.

Det er vanskelig å vite når slitenheten slår inn på full styrke. Det gjør det problematisk å påta meg oppgaver eller ansvar, og vanskelig å planlegge ting sammen med andre. I jobbsammenheng kan dette være en svært krevende balanseøvelse, og for enkelte blir øvelsen rett og slett for vanskelig.

Mer enn bare slitenhet

Fatigue er en tretthet som ikke nødvendig­vis kommer som følge av anstrengelse, og det hjelper derfor ikke alltid å hvile. Det er en annen type tretthet enn den vi normalt kjenner. Utmattelsen vises sjelden utenpå kroppen, og det er derfor vanskelig å forklare andre at kroppen er helt tom for energi. At batteriet er tomt, og det er akutt behov for «lading».

Vanlig tretthet beskytter normalt mot overanstrengelse. Kroppen gir oss signal om at den trenger hvile, og hvile og søvn hjelper. Ved vedvarende utmattelse hjelper ikke hvile og søvn på samme måte. Hvile lader ikke batteriene, og søvn virker ikke slik vi forventer. Det nytter dermed lite å sove, slitenheten er like krevende.

Å vite at jeg har en blank dag gir ro, og jeg vet jeg slipper å gå på akkord med meg selv. Den beste tiden er midt på dagen. På ettermiddagen går energinivået gradvis ned, og kreftene avtar. Jeg unngår helst avtaler på kveldene. Når kveld går mot natt bør jeg ha det rolig. Jeg nyter stillheten i huset best etter at de andre har lagt seg. Andre ganger er batteriet brått tomt tidlig på kvelden, og jeg er den som må legge meg først.

Det er et krevende kunststykke å finne smarte og gode måter å balansere sykdom, utmattelse og det å leve et så normalt liv som mulig. Å sette seg godt inn i tilstanden gjør det noe enklere å regulere energinivået. Mennesker som lever med både sykdom og utmattelse er i behov for tid og rom, – for å forstå, og knekke koden som gir god balanse mellom aktivitet og hvile.

Det tok tid før jeg forstod sammenhengen. Utslitt og utslått av for mange avtaler. I tankene bruker jeg energi på en avtale jeg vet står for døren, selv når det er noe hyggelig. Det er slitsomt, forvirrende, og gir ingen mening. Jeg legger inn hvileskjær mellom ulike gjøremål. Femten minutter på en sofa, eller en seng. Noen ganger en times tid. Avhenging av hva som er agendaen. 

Å snakke om utmattelse og det som følger med tilstanden har endret seg. Fatigue og slitenhet har fått et endret fokus etter at lidelsen har fremstått som en av flere alvorlige senvirkninger etter covid-19 pandemien.

Vil økningen av fatigue etter covid-19 tilføre oss nye nytt? Vil forståelsen av fatigue og kronisk utmattelse endre seg? Vil lidelsen og menneskene som er rammet av kronisk utmattelse bli bedre møtt, akseptert og forstått?

Jeg har timer, dager og uker med energi og krefter. I hodet ligger lag på lag med tanker, overskudd, engasjement og arbeidslyst. Så, kan det komme en brå fallvind som feier både meg og kreftene overende.        

Erfaringene fra pandemien og Covid viser at mange rammes, og at alle kan rammes. Tilstanden blir her tatt på alvor, og innlemmet i et større helhetsbilde. Det har dessverre ikke alltid vært slik. Tilstanden kan ikke lenger bortforklares, ei eller overses. Det har gjort det enklere å snakke om, og forklare fatigue.

——————-

Ta vare på deg selv.

Les mer

La oss snakke om kvinnehelse
Usynlig syk
Møtet med utenforskap og skam
Å snakke om smerter
Hva er smerte?
Når livet vender, igjen og igjen
Å lytte innover

Kilder

Sitater: Ny utsikt v/ forfatter

Diakonhjemmets sykehus
http://diakonhjemmetsykehus.no.

Hefte bygget på bok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.
Utmattelse i sykdom og hverdag, Aschehoug, 2014.

Den Norske legeforening
https://tidsskriftet.no/2002/06/sprakspalten/kronisk-tretthetssyndrom-pa-norsk.