Har du et kontrollbehov?

Av gjesteskribent
Janette Røseth

Har du et kontrollbehov? Hvem ønsker ikke å ha kontroll? Er det hensiktsmessig å ha kontroll?

I verden er det så mange ting som kan føles uhåndterlige. Store ubesvarte spørsmål, likninger med hundre ukjente – helt uløselige. Vanskelige livssituasjoner, tunge relasjoner, hverdager som ikke blir som vi hadde tenkt.

Verdensøkonomi, pandemi, krig, strømforsyning, kornmangel, matvarepriser, økende fattigdom. Døden, som kan komme om 30 sekund eller 30 år. 

Livet inneholder enormt mange elementer vi ikke kan kontrollere, og det gir mye usikkerhet. Vi mennesker liker i utgangspunktet ikke dette. Utrygghet jobber vi raskt med å få ryddet vekk. 

Har vi da et indre kontrollbehov? Som gjør at perfeksjonisme lettere tar tak? At hvis jeg bare presterer helt rett, setter høye krav til meg selv, så får jeg mer kontroll, mindre utrygghet? At perfekt blir det eneste som er godt nok i en uforutsigbar verden, for da har jeg ihvertfall styringen på meg selv og det jeg leverer. 

Og hvor mange har ikke gått i den fellen og planlagt for de fleste scenarioer for å være forberedt. At planlegging føles som en vei til kontroll. Men så skjedde det noe en ikke hadde planlagt for, for ingen kan se for seg alt. 

Og hvis jeg bare er pessimist eller realist og forbereder meg på at alt går til helvete, så blir jeg ikke like skuffet. Men så oppdager en at skuffelsen, den sparer ingen når ting ikke gikk som ønsket. 

Kontrollbehov er slitsomt. 

Kontroll, perfeksjonisme, planlegging, pessimisme kommer fra et indre behov for trygghet og forutsigbarhet. Så kanskje vi egentlig ikke har kontrollbehov, men et trygghetsbehov. Og hvordan ville vi aktivt jobbet hvis vi brukte det ordet i stedet? Smak på det: trygghetsbehov. For hva trenger jeg for å føle meg trygg i en verden der det egentlig er lite jeg kan kontrollere?

Hva hvis vi utvider ordforrådet med enda et par nye ord. Ordet «flawsome» kommer fra Tyra Banks, og det betyr å omfavne ens feil, men allikevel tenke at en er god nok. Trygghet i seg selv.

Og ordet «feiling» fra Siri Abrahamsen og gleding.no handler om å tørre å øve, prøve, feile, lære og mestre. At gjennom å tørre å feile, tørre å ikke lykkes, tørre å utfordre oss selv i dette vi ikke kan kontrollere, så gjør vi oss selv gode. Og når vi gjør oss selv gode, kan vi lettere gjøre de rundt oss gode.

Ingvard Wilhelmsen sier så fint at det som ofte skaper trøbbel for oss er trangen til å kontrollere det ukontrollerbare, men at det eneste vi egentlig kan kontrollere er våre holdninger og våre handlinger. Han sier så klokt: «Du er ikke dømt til å være den du er, du har et valg». 

Janette Rødset Foto: Privat /Nettsted

Så hvilket valg ønsker du å ta for deg selv fremover? Hva vil du våge?

For ja, det krever mot å velge.

Mangel på kontroll, men:

Trygghet
Flawsome
Feiling
God nok
Godt valg

Om forfatter

Janette Røseth er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge. Hun jobber som foredragsholder, forfatter, er aktiv i sosiale medier, og driver sin egen praksis. I tillegg er hun mamma, ektefelle, pårørende og kronisk syk. Janette har skrevet boken Livssorg – Når livet ikke ble som du hadde tenkt (sammen med Emmeline Krogh Werner) og boken Livssorg i familien.

Janette Røseth – Hjemmeside

Om å dele ord

Ny utsikt inviterer med ujevne mellomrom gjesteskribenter til å dele en tekst, og bidrar på den måten med å dele også andres tanker og ord.

Ord om å være. I livet. På ulike vis

Les mer

Livssorg
Om å øve