Om Ny utsikt


Velkommen til nettstedet Ny utsikt.

Ny utsikt gir innsikt.

Jeg driver nettstedet Ny utsikt, som skribent og redaktør. Jeg er sosionom, relasjons -og nettverksterapeut, samt sertifisert for å undervise innen kognitive og mindfulnessbaserte tilnærminger.

Jeg har med meg over 35 års erfaring fra arbeid med mennesker, og har tilegnet meg bred erfaring innen rusomsorg, forebyggende eldreomsorg, ledelse, og tett på 20 år som rådgiver innen Kriminalomsorgen.

Gjennom Ny Utsikt har jeg gjennom en ti-års periode utviklet, og driftet offentlige og private mindfulnessbaserte kurs. I dag er hovedfokuset ord, tekst og skriving. Som skribent tar jeg i bruk yrkeserfaring, faglig refleksjon, samt personlig erfaring med sykdom gjennom mange år.

Jeg har besøk av gjesteskribenter, og ønsker gjennom det å løfte fram også andres ord.

Et utvalg av mine tekster og artikler er publisert i enkelte tidskrifter, samt på ulike nettplattformer. Liker du denne nettsiden er det hyggelig om du deler den med andre. Det varmer om tekstene mine kan bety noe for noen.

When we want to understand something, we cannot just stand outside and observe it. We have to enter deply into it to really understand. – Thich Nhat Hanh


Heidi Rudolfsen
Tromsø, Norway

Instagram
@nyutsikt_heidi

Facebook
facebook.com/heidi.rudolfsenCopyright © 2022

Ny utsikt
Heidi Rudolfsen

Tekst og innhold på nettstedet NYUTSIKT.COM er underlagt åndsverksloven

og kan ikke benyttes eller kopieres uten eiers samtykke