Om Ny utsikt


Velkommen til nettstedet Ny utsikt.

Ny utsikt gir ny innsikt.

Jeg, Heidi, driver nettstedet Ny utsikt. Jeg er sosionom, relasjons -og nettverksterapeut, samt sertifisert for å undervise innen kognitive, og mindfulnessbaserte tilnærminger.

Jeg har med meg over 35 års erfaring fra arbeid med mennesker, og har tilegnet meg bred erfaring innen rusomsorg, forebyggende eldreomsorg, ledelse, og 19 år som rådgiver innen Kriminalomsorgen. Gjennom ti år har jeg utviklet, og driftet offentlige og private mindfulnessbaserte kurs. I dag er jeg min egen sjef.

I skrivingen tar jeg i bruk hele spekteret av erfaringer. Yrkeserfaring, personlig erfaring, samt erfaring med sykdom gjennom mange år. Jeg har besøk av gjesteskribenter, og ønsker gjennom det å løfte fram også andres ord.

Jeg har artikler publisert i enkelte tidskrifter, og på flere ulike nettplattformer. Liker du nettsiden er det hyggelig om du deler den med andre. Det varmer om tekstene mine kan bety noe for noen.

When we want to understand something, we cannot just stand outside and observe it. We have to enter deply into it to really understand. – Thich Nhat Hanh


Heidi Rudolfsen
Tromsø, Norway

Instagram
@nyutsikt_ord
@nyutsikt_heidi