Har du et kontrollbehov?

Har vi et indre kontrollbehov som gjør at perfeksjonisme lettere tar tak? Hvis jeg bare presterer helt rett, setter høye krav til meg selv, - så får jeg mer kontroll og mindre utrygghet. Er perfekt det eneste som er godt nok? Les psykolog Janette Røseths tekst om kontroll, og om å tørre å slippe kontroll.