VI VET

Det er 8. mars. I 2023 skjønner vi at Kvinnedagen ikke er kvinners anliggende alene. De fleste av oss har også forstått at likestilling er i alles interesse. Vi vet at vi har en lang vei å gå, og at det haster med å ta stilling, siden det nå går i feil retning på flere områder. Og la oss, som et minimum, spare kvinner for utsagnet om at kvinnedagen er blitt overflødig. For dette vet vi: Det er løgn!

La oss snakke om kvinnehelse!

Helseproblemene og sykdommene som rammer kvinner får liten oppmerksomhet og har lav status. Det er dokumentert at kvinner gjennom en årrekke har vært underrepresentert, eller vilkårlig utelukket fra deltakelse i medisinsk forskning. Vi kvinner sitter stille i båten. Sammen med mange andre kvinner. Les deg klokere om helhetsbildet rundt kvinnehelse.